Odbor direktora

Petar Jovanović – predsjednik

Miloš Đukanović – član

Nikola Đuričković – član

Ivan Vušurović – član

Jovo Stojanovic – član

VD Izvršnog direktora Novka Milošević, telefon: 067 316 875